Karpaz Klima
33°C
Clear
Gazimağusa

KARPAZKLİMA MÜHENDİSLİK

Enerji Verimliliği

enerjiEnerji verimliliğinin İklimlendirme Sistemlerinde analiz edilmesi

Günümüzde artan enerji maliyetleri, mevcut enerji kaynaklarımızı gelecek nesillere yetecek şekilde kullanmak fikri ve yaşanan küresel ısınmanın etkisini azaltmak gayretlerini destekleyen soğutma sistemleri üreticilerini bu cihazların en verimli şekilde üretilmesine yönlendirmiştir. Özellikle dünyadaki enerji tüketiminin büyük bir kısmını oluşturan büyük ekonomiler (ABD, Çin, Hindistan) hızla tükenen enerji kaynaklarını daha verimli kullanmaya itmiştir. Enerji tüketimi hiç kuşkusuz soğutma endüstrisinde de hızla artan bir eğilim sergilemekte ve konfor soğutma sistemlerine kıyasla sistem salonları, veri merkezleri ve proses soğutma teknolojisi bu eğilimde öne çıkmaktadır.

Doğru Enerji Verimliliği Analizlerinin yapıtaşları;

  • Yaygın olarak kullanılan iklimlendirme sistem çözümlerinin teknik & ekonomilerinin kıyaslanması (ilk yatırım, işletme, bakım maliyetlerinin oluşturulması)

  • Farklı sistem çözümlerin teknik & ekonomik olarak kıyaslanması için (benchmarking), değişen iklim profilleri kullanılarak fayda-maliyet (başa baş nokta analizlerinin) yapılması

  • Mevcut yerleşim planlarına göre (layout) sistem yerleşim ve elemanlarının çıkarılması

  • İstenilen iklimlendirme standardına göre bütçe, zaman ve kapsam kısıtlarının oluşturulması.

gorunum tasarim