Karpaz Klima
33°C
Clear
Gazimağusa

KARPAZKLİMA MÜHENDİSLİK

Şömine

Şömine

Vitroseramik cam 850 C ısıya ve termal şoka dayanıklıdır.
Duman çıkışı 200 mm çapındaki hava borusu ile sağlanır.
Nominal kalori gücü 16 kw dir.
Haznenin üzerindeki yanma hızı ayar klapesi sayesince sıcaklık istenilen ölçüde çok rahatlıkla ayarlanabilir, klape ayarı sayesince ateş uyku moduna çok rahatlıkla ğeçirilebilir.
Diğer haznelerden farklı olarakta içerinde barbekü yapıla bilecek dişler mevcutur.
Kül çekmecesinin üzerindeki yanma kolu sayesince hava girişi istenilen oranda ayarlana bilir.
Kül çekmecesi sayesince hazne içi çok rahatlıkla temizlenmiş olur.
Haznenin içerisindeki üst kısımda bulunan alevlik (( deflektör (yönlendirici )) ateşin hazneyle temas etmesini sağlar, sıcaklığın hazneden çılkışını kademeli olarak yavaşlatmış ve öncelikle pikdöküm haznenin ısınmasını sağlamış olur.
Haznenin içerisindeki pikdöküm levha dekor amaçlı kulanılmakla beraber haznenin iç aksamını korur.
Haznenin içerisindeki ocak ızgarası haznenin temizliği için kolaylıkla çıkarıla bilir şekilde tasarlanmıştır, yanma havasını yanan odunların üzerine üfleyerek oluşan külleri kül çekmemecesine boşaltır.
Pik döküm odun ızgarası haznenin içerisinin temizliğinin kolaylıkla yapıla bilmesi için takılıp çıkarılması kolay şekilde tasarlanmıştır.
Haznenin dış yüzeyindeki kanatlar sayesince ısının ortama dağılması kolaylıkla sağlanmış olur.
Haznenin iç kısmındaki ateşle temas eden bütün parçalar kolaylıkla sökülüp takıla bilir.
Kapalı hazne sayesince daha az odunla, daha fazla ısı elde edilmiş olunur.
Kapalı hazne ürün garantisi verir.

Haznenin aksamları , birbirlerine bir özel geçme yöntemiyle bağlanmış FT 20 dökme demir parçalar grubundan oluşmaktadır, sızdırmazlık ateşe dayanıklı bir macunla sağlanmıştır. Haznenin, ısıtma gövdesinin dışına uygun şekilde yerleştirilmiş civata ve somunlarla bağlanmıştır.Haznenin, ısıtma gövdesi dış yüzeylerinin tamamı yalıtkan levhalardan oluşmuş bir dahili ısı toplama havası devresi vardır.

Özel olarak üretilmiş vitroseramik Robax marka şömine camı, ısı transferini en iyi şekilde sağlar. Nitelik ? Vitroseramik cam özelliği ile 750 oC ısıya dayanıklı ve bakıra yakın ısı iletimi sağlar. Performans ? Özel klape dizaynı ve vitroseramik cam sayesinde yanma sırasında açığa çıkan zehirli gazlar (Karbonmonoksit gazları vb.) hazne içerisinde en az iki kere dönerek tekrar tekrar yanarak enerjiye dönüşür ve bu sayede doğaya zehirli daz çıkışı engellenmiş olur. ? Hava girişi ayarı sayesinde ısı istenilen seviyede kontrol altında tutulmuş olur. Bakım Kolaylığı ? Hazne kapağı açılarak haznenin içi rahatlıkla temizlenir. ? Cam ekan sayesinde temizlik kolaylıkla sağlanır. ? Hazne kül çekmecesi sayesinde içerisindeki küller kolayca temizlenir.

Kapalı hazneler yakıttan elde edilen ısıyı haznenin içerisinde sıkıştırarak, çıkan zehirli gazları defalarca yakar ve bulunduğunuz ortamda maksimum seviyede ısı elde etmeniz sağlanır: Bu etkenlere bağlı olarak daha az yakıtla daha fazla ısı elde etmiş olursunuz. Kapalı haznenin kazandığı ısı derecesi açık hazneye oranla %85 daha fazladır. Kapalı hazne ısının yanısıra geri tepme ve sızma risklerini ortadan kaldırır. Kapalı hazne açık hazneye oranla bulunduğunuz ortamdaki oksijeni minimum seviyede tüketir ve ortamın oksijen seviyesinin korunmasında yarar sağlar. Hazne içerisindeki ısıyı, haznenin üzerindeki klapesi sayesinde istenilen seviyede kontrol etmeniz sağlanır. Kapalı haznelerin en belirgin özeliklerinde biride yanma sonucu ortaya çıkan gazların defalarca hazne içerisinde yanması ve buna bağlı olarak doğaya zehirli gaz çıkışının en aza indirgenmiş olmasıdır.

Şöminenin içinde oluşan sıcak hava, dumanın akışını kıvrımlı yapısı sayesinde ağırlaştırarak ısı yüzeyini artırır. Bu sayede şömineden %35 daha fazla enerji alınması sağlanır.

Yanma bölgesinin sökülmesi yasaktır.
Hazneyi aşırı derecede ısıtmak tehlikelidir.
Plastik ürünler, çöpler... vb şeyler haznenin içerinde yakılmamalıdır.
Yanmakta olan hazneye dokunmamalı ve çocuklar uzak tutulmalıdırlar.
Ateş aşırı dercede yükseltilmemeldir.
Haznenin yanma havası girişleri hiçbir şekilde değiştirilmemelidir.

Güvenlik ve ısı iletkenliği son derece önemlidir şöminenin kurulumunda ve randımanlı ısı elde edilmesi açısından.Şömine uzman ekiplerce, dışarıdan hava akımına elverişli şekilde ve şöminenin bulunduğu ortama uygun olarak kurulmalıdır.Şömine kurulurken şömine baca bağlantısı açısı 0o ile 45o arasında olmalıdır. Baca bağlantısında esnek metal boruların kurulması ileriye dönük olarak sıkıntı doğura bilir.Şömineden şayet istenile oranda randıman alınamıyorsa bunun en başlı sebeplerinden ilki yanlış yapılan baca bağlantısıdır.Baca ve baca bağlantılarında dikkat edilmesi gereken hususları şu şekilde sıralıya biliriz.

Hazneden elde edilen ısıya dayanıklı ve yoğunluğa bağlı olarak sızdırmama özeliği olması gerekir.

Baca içi kesit alanın dairesel olmasına dikkat edilmelidir.

İzolasyonun iyi yapılması gerekir.

Baca genişliği, haznenin modeline ve baca yüksekliğine bağlı olarak kurulmalıdır.

Şömine ve baca kurulması KASIM 1990 tarihli 24-2-2 Birleşik Teknik Dökümanında (DTU) (referans AFNOR DTU P 51 -203) yapılan açılamalar uygun olmalıdır. Sorumluluğumuz şöminenin verilmesiyle sınırlanmıştır. Şömine nin ve ısı sistemlerinin kurulması yürürlükteki kurallara uygun olarak bu tür işleri yapmakta uzmanlaşmış kalifiye elemanlar tarafından yapılmalıdır.

Hazneye bağlı olarak ısının kaybedilmemesi ve devamı için ısı odası izolasyonu (150 yoğunluğunda alüminyum folyolu ithal taş yünü) son derce önem arz eder. Isı odasında ısıtılan hava, duman bacasından tamamen ayrı olması sayesinde maksimum seviyede güvenlik önlemi sağlanmış olur.

Isınan hava yukarıya yükselir prensibinden hazneden çıkan sıcaklık ister istemez yukarıya doğru yükselir, şömine üzerine asılan tv ler bu sıcaklığa maruz kalırlar bu sebepten şömine üzerine tv koymak doğru değildir ama koyanlarda mevcuttur

Odanız için seçtiğiniz şömine haznesini uygun şekilde yerleştirdikten sonra , hazne profilden bir iskeletle kaplanır ve bu iskelet uygun izolasyon malzemeleri kullanılarak kapatılır , kapatılan bu bölüme ısı odası denir . Isı odası yapılırken alt ve üst kısımlarına gerekli ebat ve yükseklikleri sağlamak koşuluyla menfezler açılır , bu menfezlerden hava giriş ve çıkışı sağlanacaktır . Şömine yakıldığında döküm gövdeden çıkan ısı sıcak bir hava yaratır , sıcak hava bu kapalı alanda doğal olarak yükselir ve üst kısımda açılan menfezden çıkar , çıkan sıcak hava odanız içerisindeki daha soğuk havayı aşağıya iter ve alt menfezden , oluşturulan kapalı alana soğuk hava hareket eder , içeriye giren hava ısınır ve yükselip üst menfezden tekrar çıkar . Bu işlem sayesinde açığa çıkan enerji etkili bir şekilde kullanılmış olur . Isı odası sayesinde üst kat odaları veya yan odalar da ısıtılabilir . Bu işlemin döngüsü tamamen doğal olarak gerçekleşir , bir fan yardımına ihtiyaç duymaz .

Kullanıcıların sık sorduğu sorulardan bir tanesidir. “Şöminem tüter mi?”  haznesiz şömine veya açık olarak yanan hazneli şöminelerle kapalı sistem şöminelerin arasındaki en büyük fark aslında budur. Haznesiz şömineler veya açık sistem şömineler ne kadar iyi veya nekadar ehil kişiler tarafından kurulursa kurulsun mutlaka tepme , tütme riski vardır. Ters rüzgârlı bir günde şöminenizi yaktığınız zaman salonunuzda duman ve is ile savaşmak zorunda kalabilirsiniz. Kapalı sistem şöminelerde bu risk sıfırdır. Geçirimsiz kapak ve cam sistemiyle en ters ve en kötü havalarda dahi şöminenizi gönül rahatlığıyla ve de güvenle yakabilirsiniz.

Kapalı ve açık haznelerin en büyük farkı tepme ve tütme riskidir. Kapalı haznelerde bu yaşanmaz. İkinci olarak verim ve performanstır. Kapalı haznelerden açık haznelere göre  çok daha iyi ısı alabilirsiniz. Yanmanın gerçekleşebilmesi için yanıcı maddeye (odun) yakıcı maddeye (kibrit veya çakmak) vede oksijene ihtiyaç vardır. Açık haznelerde yanıcı ve yakıcı maddeleri kontrol edebiliriz fakat oksijeni kontrol edemeyiz kapalı haznelerde ise oksijen girişide kontrolümüz altındadır. Dolayısyla yanma olayı tamamen bizim isteğimize göre azalır ve çoğalır yani ateş bizden emir alır. Ayrıca odanın içerisindeki oksijeni de alıp götürür. Bir diğer avantajı ise hazne içerisinde sıkışan ısının pik döküm paneller tarafından daha iyi ve daha çok hapsolması ve mekana iletilmesidir.  Kısacası kapalı sistem şöminelerle açıklara oranla çok daha güvenli çok daha sağlıklı olarak min. Odunla max. Verimi alarak ısınırsınız.

Mevcut şömineniz yıkılmadan içerisine bir hazne koymak imkansızdır. Nedenlerini maddeler halinde sıralarsak; 1-) Mevcut şöminenizin ağız genişliğinde bir hazne bulmak çok zor hatta imkansızdır. 2-) mevcut şömine yıkılmadan baca bağlantısını yapmak olanaksızdır. 3-) Şömine montajında ısı odası denilen yeri oluşturmak için yerden min.170cm yüksekliğe ihtiyaç vardır ve ısı odasındaki sıcaklık çok yüksek derecelere ulaştığından mutlaka izole edilmesi gerekir mevcut şöminenizin ısı odası kapalı sistem şöminelerin ısı odasındaki sıcaklıklara dayanamayacağından yıkılıp izole edilmesi gerekir

Metallerin genleşmesi doğaldır, haznelerde metalden olduğu için bir miktar ister istemez genleşirler bu genleşme sırasında şömine mermeri eğer gerekli kurallara uyulmadan monte edildiyse (mermer ve hazne arasında genleşme boşluğu bırakılmalıdır. Hiçbir zaman mermer ile hazne birbirine öpüşmez) mermer çatlar. Bu tip ufak detayları düşünmeyen veya gözden kaçıran imalat ve montajcılar zaten şömineci değildirler. Şöminenizi ehil kişilere, bu işi uzmanlık haline getirmiş kişilere yaptırınız

Yanma olayı şömine ilk tutuşturulduğunda kuvvetli bir vakumla (bacanın çekmesiyle sağlanan) gerçekleşir. Bu vakum sayesinde bacada biriken kurumlar da dışarıya atılmış olur. Ayrıca baca çapının da normal soba bacalarına göre  en az 1,5 kat daha büyük oluşu, şöminenin sürekli yanmayışı  da kurum tutmayı azaltan faktörlerdendir. Yani kısaca  baca temizliği gerekmez oluşan kurumu  ilk yanıştaki  vakum sistemiyle dışarı atar

Bilindiği gibi baca mesafesi ne kadar yüksek olursa çekiş o kadar iyi ve sağlıklı bir şekilde gerçekleşir. Normalde bir şöminenin sağlıklı çekebilmesi için  Ø200 mm çapında ve en az 4 - 4,5mt baca yüksekliğine ihtiyaç vardır. Çok katlı yerlerde örneğin fabrika bacaları gibi, görülür ki baca yukarıya çıktıkça çapı küçülür bu bacanın devrilmemesini de sağlar fakat normal konutlarda bu işlemi yapmak zor ve gereksizdir. İçeride baca kaç cm çapla başladıysa bina sonuna kadar aynı çapta gider ama yinede çok katlı binalarda her şömine için ayrı ayrı 200mm çapında baca bırakmak mekanda çok yer kaybettirebilir bu gibi durumlarda bina yüksekliğine bağlım olarak baca çapı düşürülebilinir

Yine çoğunlukla mimar ve mühendisler tarafından sorulardan bir tanesi de  baca standartıdır. Şömine için yapılacak bacanın temiz iç çapının kaç cm olması gerektiği, mahyayı geçmemesi durumunda ne olacağı, bacanın kaç cm ye kadar deplasman yapabileceği bu başlık altında sorulan sorulardan birkaç tanesidir. Bilindiği gibi açık haznelerde baca çapı haznenin ağız genişliği ile orantılıdır. Kapalı haznelerde ise tepme tütme riski olmadığından bu orantı açık haznelere göre çok kurallarla sınırlandırılmamıştır. Standart bir şömine bacasının müstakil sadece o şöminenin kullandığı ve min.  Ø200 mm çapında olmalıdır. Yine rahat çekmesi ve açık yakılmak istendiğinde basma yapmaması açısından çatı mahyasını min. 40 cm geçmelidir. Mimar arkadaşların  yine sıkça sorduğu bir soru da bacanın dümdüz çıkarken mimari projeden dolayı belli bir yerde deplasman yapmaya maruz bırakılmasıdır. Buda 45o lik açıyı geçmemek kaydıyla 50 cm ye kadar olabilir

Genellikle inşaat işiyle uğraşan mimar, mühendis ve müteahhitlerin sorduğu sorulardandır. Isı odası dediğimiz yerde bir izolasyon yapılıyor mu?
Yapılyor ise (ki mutlaka farklı bir malzemeyle yapılmasından yanadırlar) nasıl yapılıyor hangi malzemeler kullanılıyor. Bizim standartımız anlatılınca “neden taş yünü kullanılmıyor” diye sorulabilir.
; Avrupada dahi yavaş yavaş   taşyünüyle yapılan izolasyonun kalktığı, geçmiş yıllarda bizimde kullandığımızı fakat zamanla hem müşteriden gelen olumsuz tepkiler hem de bizim AR-GE çalışmalarımızın sonucunda ısı odasında oluşan sıcaklığın çok yüksek derecelere çıktığını ve bu sıcaklığın direk yaptığımız (taşyünü ve alüminyum folyodan oluşan) izolasyonla bire bir temas ettiğini ve zamanla bu sıcaklıktan dolayı taşyününün üzerindeki alüminyum folyonun ya dikiş yada yapıştırma yerinden ayrılma atma yaptığı ve yüksek derecedeki ısıyla temas eden taşyününün çok rahatsız edici boyutlarda koku yaydığını ve ayrıca çok düşük bir ihtimalde olsa taşyününün defolu çıkması halinde yanabileceğini tüm bunarın yerine A1 sınıfı yanmaz malzeme ve zaten kendi kendine bir izolasyon malzemesi olan gazbetonun kullanılmasının daha sağlıklı olacağı bilinmelidir

Şömine camı ısıya dayanıklı vitro seramik camdır ki bu camlar henüz Türkiye’de imal edilememektedir. 700 oC ye vede termal şoka dayanıklı olan bu camların temizliği çok basittir. Zaten şömine haznesinin dizaynından dolayı (haznede bırakılan hava deliklerinden hazne içerisine giren hava cam ile alev arasında bir perde vazifesi görür ve alevin cama temasını engeller) camın is tutması gecikir. Şömine yakış sıklığınıza göre belli dönemlerde camı temizleme ihtiyacı duyduğunuzda da hazne içerisine biriken küllere batıracağınız hafif nemli bezle camı silmek yeterli olacaktır böylelikle çeşitli ve karmaşık cam temizleme malzemelerine ihtiyacınız olmaz

gorunum tasarim