Karpaz Klima
34°C
Clouds
Gazimağusa

KARPAZKLİMA MÜHENDİSLİK

Klima

Klima

Karpazklima Mühendislik tarafından satışı yapılan vede Karpazklima Teknik Servis tarafından kurulan tüm ürünler , tarafımızdan standart 3 yıl ful garantilidir . Karpazklima Teknik Servis ile yıllık bakım onarım sözleşmesi imzalanması halinde 3 yıllık ürün garanti süresi uzatılmaktadır .

eurovent

Eurovent Sertifikasyon Logosu,

Ürünlerin bağımsız kontrollere tabi tutulduğunu ve doğru bir şekilde derecelendirildiğini garanti eder . Bu sembol , proje yöneticilerine , mekanik müteahhitlere ve son kullanıcılara , satıcı tarafından pazarlanan ürünlerin doğru bir şekilde sınıflandırıldığını garanti eder .

Eurovent Nedir ?

İklimlendirme ürünlerinin performans testleri ile Avrupa ve diğer standartlara gore derecenlendirmesi ile ilgili sertifikaya eurovent denir .

Eurovent Belgesinin Faydaları,

Kullanıcılar için ürünün özelliklerine gore enerji maliyetlerinin nasıl olacağına dair fikir verir .
İmalatçılar için; Eşit şartlarda piyasada ürün konumlanmasını sağlar , haksız rekabeti engeller .

Hangi Ürünleri Kapsar;

Plakalı Tip Hava-Hava Eşanjörler (AAHE)
Döner Tip Hava-Hava Eşanjörler (AARE)
12 kW'ın altında soğutma kapasitesine sahip Konfor Klimaları (AC1)
12 kW ila 45 kW arasında soğutma kapasitesine sahip Konfor Klimaları (AC2)
45 kW ila 100 kW arasında soğutma kapasitesine sahip Konfor Klimaları (AC3)
Klima Santralleri (AHU)
Soğuk Kirişler (CB)
Hassas Kontrol Klima Cihazları (CC)
Fan Coil Üniteleri (FC)
Kanallı Tip Fan Coil Üniteleri (FCP)
İnce Hava Filtreleri (F5-F9 Sınıfı) (FIL)
Soğuk Oda Evaporatörleri (HECOOL)
Hava Soğutmalı Kondenserler (HECOND)
Kuru Soğutucular (HEDCOOL)
Isıtma ve Soğutma Bataryaları (HECOILS)
Soğutma Grupları (LCP)
Soğutmalı Teşhir Dolapları (RDC)


Eurovent Belgesi Alma Süreci,

İmalatçı eurovent belgesi almak istediğinde cihazların performans verileri ile beraber ürün modellerinide belirterek programa müracaat eder . Eurovent için belirlenen veya bağımsız bir laboratuvarda , test sonuçları raporlanır ve yayını yapılır . Kriterleri karşılayan ürünler EER ve COP değerlerine göre sınıflandırılır .

Eurovent standartlarına göre ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio); (Avrupa Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı) olarak adlandırılır .

Enerji Verimliliği Kavramı ,

Enerji verimliliği, elde edilen enerjinin bu enerjinin elde edilmesi için kullanılan enerjiye bölünmesi ile elde edilen değerdir. Basit ifade ile bir koyup birden fazla alma sanatıdır. Birden fazla alma ne kadar yüksek ise sistemin enerji verimliliği o kadar fazla demektir. İklimlendirme, soğutma ve ısıtma cihazlarının enerji verimliliğinin hesaplanmasında bu mantık kullanılmaktadır. Soğutma ve ısıtma uygulamalarında enerji verimliliğini belirlemek için bazı kavramlar kullanılmaktadır. Bu kavramların tanımlanmasında birim farklılığı sistemin anlık ve sezonluk çalışması göz önünde bulundurulmuştur.

 

Performans Katsayısı (COP)

Performans katsayısı; çıkış enerjisinin giriş enerjisine oranıdır. Normalde ısı pompasında veya soğutucudaki ısıtma verimliliğinin ne kadar olduğunu ölçmek için kullanılır. Isıtma amaçlı kullanılan ısı pompalarında COP değeri ise aşağıda verilen formül ile hesaplanabilir.

COP (Isıtma Etkinlik Katsayısı) = Kondenser Isıtma Kapasitesi (kW) / Harcanan Toplam Enerji (kW)

 

Enerji Verimlilik Oranı (EER)

Enerji Verimlilik Oranı (EER), bir soğutma cihazında evaporatörde elde edilen soğutma kapasitesinin (kW), cihazın tükettiği toplam elektrik enerjisine (kW) oranıdır. EER değeri yalnızca soğutma amaçlı kullanılmaktadır. O zaman eşitlik şu şekilde yazılabilir.

EER (Enerji Verimlilik Oranı) = Evaporatör soğutma kapasitesi (kW) / Harcanan Toplam Enerji (kW)

 

EER Değerinin Hesaplanması

Isıtma ve soğutma cihazlarının enerji tüketiminin sınıflandırılması COP ve EER değerleri ile belirlenmektedir. Standartlar kısmında bunlarla ilgili geniş bilgi verilmiştir. Bu değerler belirli şartlar altında yapılan test ve alınan ölçümler sonucu oluşan değerlerdir. Uygulamada çalışma şartları sürekli değişken olduğundan COP ve EER değerleride sürekli değişmektedir. Bu yüzden bu değerler anlık değerlerdir. Uygulamada EER’nin hesaplanabilmesi için aşağıda verilen ölçümler yapılmalıdır. Genleşme vanası giriş sıcaklığı (akışkan sıvı), evaporatör çıkış sıcaklığı (akışkan doymuş buhar veya kızgın buhar), akışkanın debisi (genleşme vanasından önce, sıvı hattı) ve sistemin harcadığı toplam enerji ( kompresör , kondenser fanı, evaporatör fanı, vb. ) ölçülmelidir. Ölçüm cihazlarının kalibre edilmiş standartlara uygun olması unutulmamalıdır.

 

Eurovent standartlarına göre ESEER (European Seasonal Energy Efficiency Ratio); (Avrupa Mevsimsel Enerji Verimlilik Oranı) olarak adlandırılır. Avrupa Eurovent standartlarına göre ESEER değeri aşağıda verilen formül ile hesaplanmaktadır.

ESEER = 0,03xEERa+ 0,33xEERb+ 0,41xEERc+ 0,23xEERd

 

Mevsimlik Isıtma Performansı Faktörü (HSPF)

Genellikle ısı pompalarının ısıtma verimliliğini tespit etmek için kullanılan bir terimdir. Isı pompasının BTU cinsinden mevsimsel ısıtma değerinin, tükettiği enerjiye oranıdır (BTU/Wh). '' Klima bir ısı pompasıdır '' .

 

Yıllık veya Mevsimlik Enerji Verimliliği (AFUE)

AFUE, kazan ve kombi gibi ısıtma cihazlarının yıllık veya mevsimlik enerji verimliliğini belirlemek için kullanılan bir kavramdır. Yıllık veya mevsimlik yakıt kullanım verimliliği, ısıtma cihazlarının yıllık veya mevsimlik yakıt verimliliğini ifade etmektedir. Yıllık veya mevsimlik olarak ısıtma cihazlarında kullanılan yakıtın ne kadarının ısıtma amaçlı enerjiye dönüştüğünü göstermekte ve yüzde olarak ifade edilmektedir. Yıllık veya mevsimlik yakıt kullanım verimliliği, kazan ve kombilerde kullanılan fan, pompa ve kontrol elemanlarının elektrik tüketimini dikkate almaz. Ölçü olarak sadece yakıtın verimliliğini dikkate alır.

 

Üstün teknoloji ürünü olan klima cihazları soğutma modunda çalıştırılırken ortamın nem ayarını konfor şartı olan %45-55 oranında tutacak şekilde ayarlar. Profesyonel klima cihazları nem alma programı ile iç ortam sıcaklığını ayarlanmış sıcaklıkta tutarken nem seviyesini otomatik olarak azaltır.

İleri teknolojide üretilmiş klima cihazları çok sıcak yaz günlerinde dahi verimli bir şekilde çalışmaya devam ederler. Ev tipi Profesyonel klima cihazları soğutma modunda dış ortam sıcaklığı maksimum 46°C'ye kadar, ısıtma modunda minimum -10°C'ye kadar problemsiz çalışır.

dB ses seviyesi anlamına gelen "desibel" kelimesinin kısaltmasıdır. Klima satın alırken emsallerine göre gürültü seviyesi en düşük olan seçilmelidir. Uyurken dış ortamdaki sesleri bilinç altımızdan fark ederiz. 40 dB civarı ses seviyesi rahatsız bir uykuya neden olur. İyi bir uyku için ses seviyesinin 40 dB'in altında olması gerekir.

Bir inverter klima cihazı, oda sıcaklığı düşük olduğu zaman maksimum kapasitede çalışır. Fakat oda sıcaklığı ön ayar seviyesine ulaşır ulaşmaz, inverter kontrol değişikliğe göre kapasiteyi ayarlar. Bu daha az sıcaklık dalgalanması demektir ve bu sayede yüksek konfor sağlanır. Otomatik olarak cihaz tarafından elektrik tüketimi de minimum seviyeye düşürülür .

Bir klima çalışırken belli bir miktar soğutma enerjisi elde edebilmek için elektrik enerjisi harcamaktadır.  Yarınlara güvenle bakabilen temiz ve mutlu bir toplum yetiştirebilmemiz için, bugünden günlük yaşamımızda çevre dostu ve enerji tasarruflu sistemleri tercih etmek ve kullanmak bizim birinci görevimiz olmalıdır.

 

Doğru keşif sonucu takılan , ortama uygun bir cihaz , en elverişli elektrik tüketimini sağlayacaktır .

Şu anda ev tipi inverter klimalarda kullanılan gaz R 410 a gazıdır. Bu gaz bugünün kriterlerine göre çevre dostudur ve yüksek performanslıdır . Eski sistem klimaların kullandığı R 22 gazı Montrö anlaşması uyarınca 2005 yılından sonra , profesyonel klima üreticileri tarafından kullanılmamaktadır .

Kapasitesi ve yeri yanlış seçilmiş kalitesiz bir klima cihazı, sağlığımıza zarar verebilir. Hangi konumda olursa olsun klimanın rüzgarının karşısında durulmamalıdır. Klima çarpmalarının nedeni klima rüzgarının karşısında bulunmaktan kaynaklanmaktadır. Klimaların oluşturduğu rüzgarın ortamda bulunanları rahatsız etmemesi için manuel ve otomatik kanatçıklardan istifade edilmelidir. Bu kanatçıklar gerektiği şekilde ayarlanıp kullanıldığında kesinlikle herhangi bir rahatsızlık sözkonusu olmayacaktır. Klima cihazlarının sağlık açısından büyük faydalarının olduğu bilimsel otoriteler tarafından da belirtilmektedir. Özellikle yaşlılar, kalp, şeker veya astım rahatsızlığı olanlara klimatize ortamda bulunmaları tavsiye edilmektedir. Sağlık açısından ev ve işyerlerinde 25°C sıcaklık ve %50 bağıl nem ideal koşullardır. Bu değerleri sağlayan en ideal cihazlar da klimalardır.

gorunum tasarim